Konferencja pn. „Rola szkół wyższych w budowaniu ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości”

Fundacja Na Rzecz Młodych naukowców we współpracy z Politechniką Warszawską 15 października organizuje konferencję pn. „Rola szkół wyższych w budowaniu ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości”.

Wydarzenie to będzie okazją do spotkania i dyskusji nt. roli uczelni w kreowaniu i wzmacnianiu środowiska przedsiębiorców. Jako przykłady podejmowanych działań podczas konferencji zaprezentowane zostaną projekty realizowane w ramach programu 3 Misja Uczelni:

Program konferencji podzielony został na dwa główne bloki. Pierwszy pod roboczym hasłem „Cechy osobiste vs. kompetencje nabyte” będzie nakierowany na rozważania dotyczące potrzeby realizacji działań proprzedsiębiorczych. W tej części konferencji przewidujemy dwie prezentacje przedsiębiorców, którzy historiami ze swojej kariery zainspirują do dyskusji panel dyskusyjny w tym zakresie. Przewidujemy, że w panelu wezmą udział zarówno przedstawiciele uczelni jaki i innych organizacji wspierających młode firmy.

Druga część konferencji odnosić będzie się w szczególności do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej rozumianej przede wszystkim jako oddziaływania na sferę naukową, która stanowi ogromy zasób i potencjał do wykorzystania na rynku. W tej części również przewidujemy dwie / trzy prezentacje i panel dyskusyjny.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4 (www.cziitt.pw.edu.pl).

W razie zainteresowania udziałem w konferencji bardzo proszę o kontakt mailowy: lukasz.sztern@pw.edu.pl.