O Fundacji

Fundacja na rzecz Młodych Naukowców rozpoczęła działalność w 2010 r. Idea jej powstania zrodziła się na Politechnice Warszawskiej, z którą Fundacja jest nadal bardzo mocno związana poprzez współdziałanie w wielu obszarach. Fundację tworzą osoby z pasją, widzące potrzebę tworzenia platform współpracy o interdyscyplinarnym charakterze, związane ze światem nauki w Polsce i za granicą, będące pracownikami uczelni, instytutów badawczych oraz instytucji wspierających rozwój badań naukowych.

Idea powstania Fundacji zrodziła się w Politechnice Warszawskiej, z którą to jest nadal bardzo mocno związana, współdziałając w wielu obszarach. Fundacja od początku swojej działalności angażuje się w organizację międzynarodowych konferencji naukowych, warsztatów i szkoleń, bierze udział w projektach promujących rozwój nauki, jak również wydaje interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Challenges of Modern Technology”.

Podczas 10 lat działalności Fundacji były podejmowane inicjatywy wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Naczelną Organizacją Techniczną, czy Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Ponadto w 2015 r. zastała podpisana umowa z Politechniką Lwowską, w ramach której organizowane są wspólne konferencje.