Czasopismo Challenges of Modern Technology

Czasopismo Challenges of Modern Technology jest wydawane od 2010 r. W początkowej fazie wydawania czasopisma recenzje wykonywane były głównie przez recenzentów krajowych. Od 2012 r. wydawca czasopisma, dążąc do podniesienia poziomu kwartalnika, poczynił starania, aby w zdecydowany sposób rozbudować grono członków Rady Naukowej, afiliowanych w renomowanych uczelniach zagranicznych. Obecnie 80% Rady Naukowej, której członkowie są również recenzentami publikacji, stanowią naukowcy z jednostek naukowych spoza Polski. Procent artykułów, które są oceniane przez zagranicznych recenzentów, z roku na rok staje się coraz wyższy i wynosi średnio ok. 70%. Wszystkie artykuły recenzowane są przez dwóch recenzentów, a w przypadkach spornych, bądź wątpliwościach wydawcy, przez trzech niezależnych recenzentów. Przeważająca część publikacji wydanych w formie papierowej znajduje się również w wersji elektronicznej w witrynie internetowej kwartalnika pod adresem strony internetowej http://journal.young-scientists.eu/. Czasopismo obsługiwane jest przez internetowy system obsługi czasopism Index Copernicus Publishers Panel. Challenges of Modern Technology jest czasopismem interdyscyplinarnym, wydawanym w języku angielskim. Autorzy mogą publikować swoje artykuły w następujących dziedzinach tematycznych:

 • Applied Mathematics

 • Biomedical Engineering

 • Electronics, Telecommunications and Informatics

 • Mechanics, Automatics and Robotics

 • Nanotechnologies and Materials

 • Chemistry and Pharmacy

 • Environmental Sciences

 • Social Sciences in Technology

 • Civil Engineering, Urban Planning and Architecture

 • Power Engineering
 • Logistics

Czasopismo działa w czynie społecznym.