Kontakt

Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców

Adres do korespondencji:

ul. Wiślicka 5 lok 90

02-114 Warszawa

Tel.: 602-804-100